کارکنان خوابگاه های تهران

محل
اداره امور خوابگاه‌­ها
خوابگاه خواهران سهند
خوابگاه  خواهران مطهری
خوابگاه برادران لاله‌زار
خوابگاه  خواهران توحید
شماره تماس مستقیم
۸۸۳۱۰۰۰۹
۸۸۸۳۴۹۹۵
۸۸۷۳۳۹۹۹- ۸۸۳۳۹۷۱۸
۶۶۳۴۳۰۶۰- ۶۶۳۴۳۰۴۵
۶۶۹۳۶۹۸۸ - ۶۶۹۳۶۸۹
داخلی
۴۴۳۰   
-
ــ
ــ
ــ
محل
خوابگاه  رودسر
خوابگاه  شمس آباد
پیگیر فنی خوابگاه‌ها
انباردار
شماره تماس مستقیم
۸۸۹۴۲۶۲۵
۲۲۹۴۹۶۲۲ - ۲۲۹۴۹۶۲۱
۸۸۸۳۰۸۹۳
-
داخلی
-
-
۴۴۱۴
۴۴۵۲

ملیحه باقری
دیپلم

سرپرست خوابگاه
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C.jpg?t=1468229363538
شهین مرادی
کارشناس

سرپرست خوابگاه
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D8%AF%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg?t=1468227103501             عشرت شهدادی
کارشناس ارشد

سرپرست خوابگاه
     

منوچهر رشیدی

متصدی خوابگاه

علی کیانی

متصدی خوابگاه
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C.jpg?t=1468229241448     
یوسف سخاوت

کارشناس

مسئول دفتر

هادی نیکی
کارشناس ارشد

متصدی امور رایانه
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C.jpg?t=1468229241448
فاطمه زارعی
کارشناس

سرپرست خوابگاه
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C.jpg?t=1468229241448
مریم حکیم جوادی
دیپلم

سرپرست خوابگاه
http://khu.ac.ir/documents/198985/10282346/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C.jpg?t=1468229241448
عرب سلمانی
کارشناس

سرپرست خوابگاهCAPTCHA
دفعات مشاهده: 20035 بار   |   دفعات چاپ: 1341 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر