اطلاعیه ستاد انتخابات شورای صنفی - رفاهی

باسمه تعالی
اطلاعیه شماره ۷ انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
    با استناد به سند شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاههای کشور به شماره عتف-ش-۷۲۱۳ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱و نتایج انتخابات، از آنجا که صرفا انتخابات واحدهای خوابگاه برادران و خواهران تهران به حدنصاب مشارکت حداقل بیست درصدی رسیده اند، لذا تصمیم کمیته نظارت بر انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد:
  1. سه نفر اول از واحدهای خوابگاه برادران و خواهران تهران بعنوان عضو اصلی شورای صنفی رفاهی دانشجویی و دو نفر بعدی عضو علی البدل می باشند.
  2. هفت نفر اول از واحدهای دانشکده های کرج و تهران، بعنوان شورای تعامل دانشجویی تعیین گردیدند.
  3. پنج نفر اول واحدهای خوابگاه خواهران و برادران کرج بعنوان شورای تعامل دانشجویی تعیین شدند.
شایان ذکر است که دانشجویان منتخب تا مشخص شدن نتیجه انتخابات بعدی که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲برگزار خواهد شد، مشغول به فعالیت خواهند بود.
نتایج کلی آرای انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی به شرح ذیل می باشد:
جدول شمارش آراء انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجوئی سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱
خوابگاه خواهران پردیس کرج (مرحله اول و دوم)
تعداد رای مرحله دوم تعداد رای مرحله اول نام و نام خانوادگی ردیف
۶۶ ۱۰ ریحانه حسنوند ۱
۵۸ ۵۰ معصومه جعفری ۲
۵۷ ۴۲ عهدیه عزیزی راد ۳
۴۷ ۵ محدثه قره شعبانی ۴
۴۴ ۱۳ ارغوان سجادی ۵
۴۳ ۱۹ نرجس دور افکن ۶
۳۸ ۵۷ عاطفه مسعودی ۷
۲۸ ۳۸ سحر روزبهانی ۸
۲۸ ۱۰ زهرا ملکی ۹
۲۶ ۹ سارا رضایی سیفیان ۱۰
۲۳ ۱۶ ریحانه صادقی ۱۱
۲۲ ۱۸ سمیرا حسنوند ۱۲
۲۲ ۱۳ نساء جهانگیر ۱۳
۱۵ ۱۱ انیس لشنی ۱۴
۱۳ ۱۱ معصومه کرکری ۱۵
۱۳ ۱۱ معظمه السادات میرغفوری ۱۶
۱۳ ۵ الهه خدایی ۱۷
۱۲ ۲۱ فاطمه امینی نو گورانی ۱۸


جدول شمارش آراء انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجوئی سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱
خوابگاه برادران پردیس کرج(مرحله اول و دوم)
تعداد رای مرحله دوم تعداد رای مرحله اول نام و نام خانوادگی ردیف
۸۷ ۳۳ یعقوب محمدی ۱
۸۲ ۳۲ پژمان برخورداری ۲
۷۶ ۲۲ سلمان آزمون علی آباد ۳
۶۳ ۲۳ علی احمدی ۴
۶۱ ۱۱ حمزه سلطانی دمیرچی ۵
۳۶ ۶ توحید داداشی ۶
۲۵ ۷ افشین دره نظری ۷
۲۳ ۱۹ حسن علی حقی ۸
۱۸ ۳۰ محمد حسین هوشمند ۹
۱۸ ۱۲ امیر حسن خالوزاده مبارکه ۱۰
۱۷ ۹ احمد جعفری ۱۱
۱۷ ۲ مهدی فرهادی خوزائی ۱۲
۱۴ ۲ دانیال دامن افشار ۱۳
۱۲ ۴ میلاد درونه­ی فیض آبادی ۱۴
۸ ۷ شایان سلیمانی ۱۵
۶ ۴ احمد رضائی ۱۶
۴ ۶ رضا خسروی ۱۷
۴ ۵ محمد امین محمودی میمند ۱۸
۲ ۴ محمد امین سعیدی ۱۹


جدول شمارش آراء انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجوئی سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱
دانشکده های پردیس کرج(مرحله اول و دوم)
تعداد رای تعداد رای مرحله اول نام و نام خانوادگی ردیف
مرحله دوم
۶۰ ۸۸ فاطمه خانی ۱
۵۲ ۲۶ احمد احمدی ۲
۴۹ ۷۰ امیر حسین برهانی شیدائی ۳
۴۸ ۱۵ سینا هداوند میرزائی ۴
۳۴ ۶۵ مهدی صادقیان صادق آباد ۵
۲۷ ۶۱ فرزام فتحی ۶
۲۴ ۳۴ نساء آذر ۷
۲۲ ۶۱ ساناز قراگوزلو ۸
۲۱ ۴۳ ثنا جلوند انزاب ۹
۲۰ ۳۹ امیر حسین هاشمی ۱۰
۱۹ ۳۷ زینب محمدی نیا ۱۱
۱۹ ۳۰ مصطفی پور فلاح ۱۲
۱۷ ۲۷ مبینا مهدی زاده ۱۳
۱۵ ۳۷ آزاده فاضل دهکردی ۱۴
۱۵ ۳۷ صفا کارگر ۱۵
۱۵ ۲۳ فاطمه بی باک ۱۶
۱۵ ۱۸ وحید قره داغی ۱۷
۱۴ ۳۳ مصطفی ساجدی نیا ۱۸
۷ ۲۶ محمدرضا اکبر زاده شیشوان ۱۹
جدول شمارش آراء انتخابات  شورای صنفی رفاهی دانشجوئی دانشکده های پردیس تهران
سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱
تعداد رأی تعداد رأی نام و نام خانوادگی ردیف
مرحله دوم مرحله اول
۲۰۸ ۱۹۲ لیلا صمدپور ۱
۹۳ ۱۴۶ سید حسین یزدان شناس ۲
۶۱ ۱۱۶ علیرضا قربانعلی پور ۳
۵۵ ۸۶ نرگس طاهری نوین ۴
۵۳ ۱۲۴ اویس بصیری ۵
۵۳ ۶۱ معصومه لاری یزدی ۶
۴۱ ۵۷ الیاس طهماسبی ۷
۲۷ ۴۱ فرزان فریدون زاد ۸
۲۶ ۵۱ آیدا خزایی ۹
۲۴ ۳۱ مجید کرمی تراب ۱۰
۲۴ ۳۱ امیر آزمون ۱۱
۲۲ ۵۰ سارا برخورداری ۱۲
۱۸ ۲۷ علی غریب ۱۳
۱۵ ۱۶ عاطفه جان مشهدی ۱۴
۱۴ ۴۷ پگاه خسروی ۱۵
۱۴ ۳۷ پریسا هزاروسی ۱۶
۱۴ ۱۸ مریم بیگدلی ۱۷
۵ ۳۶ حسین رحمانی ۱۸

جدول شمارش آراء انتخابات  شورای صنفی رفاهی دانشجوئی واحد خوابگاه های خواهران پردیس تهران
سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی مرحله اول
۱ صبا سادات دامادی ۵۲  
۲ یاسمن جابری ۴۶  
۳  زینب محمدی روزبهانی ۳۳  
۴ سمیه حاجیوند پایداری ۲۶  
۵ مهشید چاواری ۲۶  
۶ ساقی منصوری ابراهیمی ۱۳  
جدول شمارش آراء انتخابات  شورای صنفی رفاهی دانشجوئی واحد خوابگاه های برادران پردیس تهران
سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی مرحله اول
۱ فرشاد حکمتی جو ۱۳۳  
۲ شهروز پورمند ۱۱۵  
۳ کارو دولتی ۷۹  
۴ سجاد کریم زاده  ۶۳  
۵ سید رضا تقی زاده ملکشاه ۵۷  
۶ مسعود کریمی ۴۳  
۷ باقر رضایی ۳۰  
۸ احسان الوانی ۱۳  
۹ ابوالفضل حسینی نیک ۵  
۱۰ داوود طارمی ۴  
۱۱ مصطفی صیادی شهرکی ۴  
۱۲ مجتبی البوبالدی ۳  

 

 اطلاعیه شماره ۵ انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به غیر از واحدهای خوابگاه برادران و خوابگاه خواهران در تهران، درصد مشارکت در مابقی واحدهای انتخاباتی به حدنصاب (حداقل بیست درصد واجدین شرایط رأی دادن) نرسیده است. لذا انتخابات مرحله دوم در واحدهای دانشکده های تهران و کرج و واحدهای خوابگاه خواهران و برادران کرج برگزار خواهد شد.
  1. تاریخ برگزاری انتخابات مرحله دوم، ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ خواهد بود. کاندیداتورهای محترم می توانند از امروز تا دوازده ساعت قبل از شروع انتخابات نسبت به انجام تبلیغات اقدام نمایند.
  2. سه نفر اول (بر اساس تعداد رأی) از کاندیداتورهای واحد خوابگاه خواهران عضو اصلی و دو نفر بعدی عضو علی البدل خواهند بود. در واحد خوابگاه برادران تهران پنج نفر اول از کاندیداتورها بعنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی عضو علی البدل خواهند بود. دانشجویان مذکور پس از برگزرای دور دوم انتخابات در سایر واحدها، جهت شروع فعالیت دعوت خواهد شد.
تعداد آرای هر کاندیداتور، در دور اول انتخابات، در ذیل درج شده است:
واحد دانشکده های کرج  
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی  
۱ مهدی صادقیان صادق آباد ۶۵    
۲ مصطفی ساجدی نیا ۳۳    
۳ وحید قره داغی ۱۸    
۴ فاطمه بی باک ۲۳    
۵ فاطمه خانی ۸۸    
۶ امیرحسین هاشمی ۳۹    
۷ ثنا جلوند انزاب  ۴۳    
۸ مبینا مهدی‌زاده ۲۷    
۹ مصطفی پورفلاح ۳۰    
۱۰ زینب محمدی نیا ۳۷    
۱۱ محمدرضا اکبرزاده شیشوان ۲۶    
۱۲ فرزام فتحی ۶۱    
۱۳ امیرحسین برهانی شیدایی ۷۰    
۱۴ صفا کارگر ۳۷    
۱۵ ساناز قراگوزلو  ۶۱    
۱۶ احمداحمدی ۲۶    
۱۷ نسا آذر ۳۴    
۱۸ آزاده فاضل دهکردی ۳۷    
خوابگاه خواهران کرج
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی
۱ ریحانه صادقی ۱۶  
۲ عاطفه مسعودی ۵۷  
۳ معظمه السادات میرغفوری ۱۱  
۴ معصومه جعفری ۵۰  
۵ ارغوان سجادی ۱۳  
۶ فاطمه امینی نوگورانی ۲۱  
۷ خدائی الهه ۵  
۸ رضائی سیفیان سارا ۹  
۹ کرکری معصومه ۱۱  
۱۰ قره شعبانی محدثه ۵  
۱۱ جهانگیر نسا ۱۳  
۱۲ حسنوند ریحانه ۱۰  
۱۳ دورافکن نرجس ۱۹  
۱۴ لشنی انیس ۱۱  
۱۵ روزبهانی سحر ۳۸  
۱۶ عزیزی راد عهدیه ۴۲  
۱۷ ملکی زهرا ۱۰  
۱۸ حسنوند سمیرا ۱۸  
خوابگاه برادران کرج
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی
۱ افشین دره نظری ۷  
۲ محمد حسین هوشمند ۳۰  
۳ شایان سلیمانی ۷  
۴ محمدامین محمودی میمند ۵  
۵ سینا هداوند میرزائی ۱۵  
۶ حسن علی حقی ۱۹  
۷ احمد رضائی ۴  
۸ دانیال دامن افشان ۲  
۹ میر حسن خالوزاده مبارکه ۱۲  
۱۰ توحید داداشی ۶  
۱۱ مهدی فرهادی خوزانی ۲  
۱۲ میلاد درونه ی فیض آبادی ۴  
۱۳ سلمان آزمون علی آباد ۲۲  
۱۴ حمزه سلطانی دمیرچی خرابسی ۱۱  
۱۵ پژمان برخورداری ۳۲  
۱۶ علی احمدی ۲۳  
۱۷ محمدامین سعیدی ۴  
۱۸ رضا خسروی ۶  
۱۹ احمد جعفری ۹  
۲۰ یعقوب محمدی  ۳۳  
خوابگاه خواهران تهران
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی
۱ صبا سادات دامادی ۵۲  
۲ یاسمن جابری ۴۶
۳  زینب محمدی روزبهانی ۳۳
۴ سمیه حاجیوند پایداری ۲۶ 
۵ مهشید چاواری ۲۶
۶ ساقی منصوری ابراهیمی ۱۳  
خوابگاه برادران تهران
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی
۱ فرشاد حکمتی جو ۱۳۳  
۲ شهروز پورمند ۱۱۵  
۳ کارو دولتی ۷۹  
۴ سجاد کریم زاده  ۶۳  
۵ سید رضا تقی زاده ملکشاه ۵۷  
۶ مسعود کریمی ۴۳  
۷ باقر رضایی ۳۰  
۸ احسان الوانی ۱۳  
۹ ابوالفضل حسینی نیک ۵  
۱۰ داوود طارمی ۴  
۱۱ مصطفی صیادی شهرکی ۴  
۱۲ مجتبی البوبالدی ۳  
واحد دانشکده های تهران
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد رأی
۱ الیاس طهماسبی ۵۷
۲ امیر آزمون ۳۱  
۳ اویس بصیری ۱۲۴  
۴ آیدا خزایی ۵۱  
۵ پریسا هزاروسی ۳۷  
۶ پگاه خسروی ۴۷  
۷ حسین رحمانی ۳۶  
۸ سارا برخورداری ۵۰  
۹ سید حسین یزدان شناس ۱۴۶  
۱۰ عاطفه جان مشهدی ۱۶  
۱۱ علی غریب ۲۷  
۱۲ علیرضا قربانعلی پور ۱۱۶  
۱۳ فرزان فریدون زاده ۴۱  
۱۴ لیلا صمدپور ۱۹۲  
۱۵ مجیدکرمی  تراب ۳۱  
۱۶ مریم بیگدلی ۱۸  
۱۷ معصومه لاری یزدی ۶۱  
۱۸ نرگس طاهری نوین  ۸۶  ستاد برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی


اطلاعیه شماره ۴ انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه خوارزمی 

انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی، صورت الکترونیکی، در واحد تهران در روز دوشنبه مورخ پنجم دی ماه ۱۴۰۱ و در واحد کرج در روز چهارشنبه مورخ هفتم دی ماه ۱۴۰۱، از طریق بخش نظرسنجی سامانه گلستان برگزار می شود.

تذکر۱: کاندیداتورها تا ساعت هشت شب یکشنبه چهارم دیماه ۱۴۰۱ مهلت دارند تبلیغات خود را انجام دهند.

تذکر۲: دانشجویان خوابگاهی می توانند به هر دو گروه کاندیداتورهای خوابگاهی و غیرخوابگاهی (دانشکده ای) رأی دهند، و دانشجویان غیرخوابگاهی قادر به رأی دادن به کاندیداتورهای خوابگاهی نبوده و صرفاً به کاندیداتورهای واحد دانشکده ها می توانند رأی دهند. لذا دانشجویانی که به دو گروه از کاندیداتورها می توانند رأی دهند، بایستی بعد از پایان تکمیل اولین پرسشنامه  روی بازگشت به جدول اصلی کلیک نموده و پرسشنامه بعدی را تکمیل نمایند.اطلاعیه شماره پنج انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی دانشگاه خوارزمی واحد تهران

موضوع: نتیجه انتخابات و تعداد آراء  کاندیداها
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، بدلیل مشارکت کمتر از ۲۵ درصد واجدین حق رأی، انتخابات رسمیت نیافته و در آبان ماه ۱۴۰۱ انتخابات جدیدی برگزار خواهد شد.

کمیته نظارت انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی دانشگاه خوارزمی واحد تهران


اطلاعیه شماره ۴ انتخابات شورای صنفی دانشجویی 
شمارش آراء انتخابات شورای صنفی دانشجویان پایان یافت و به تایید کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات رسید. به گزارش دبیر کمیته نظارت بر انتخابات، تعداد دانشجویان واجد شرایط رای در پردیس کرج ۷۶۰۱ نفر می باشد که حداقل ۲۵% (حدود ۱۹۰۰ نفر) می بایست رای دهنده وجود میداشت. این در حالی است که هم در فضای مجازی از طریق سامانه گلستان و هم به صورت حضوری جمعاً تعداد ۱۱۰۳ نفر رای داده اند(سامانه گلستان ۴۲۳ رای و ۶۸۰ رای به صورت تعرفه حضوری). بر این اساس اعلام میدارد که انتخابات در مرحله اول به حد نصاب نرسیده و موکول به مرحله دوم شد.

دفعات مشاهده: 9785 بار   |   دفعات چاپ: 648 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر