اهداف و وظایف
از آنجائی که شرط اساسی و لازم برای تحصیل، آموزش و شکوفایی استعدادهای بیشتری،وجود زمینه های لازم و کافی، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و نیز در طول تحصیل جهت تامین تغذیه و خدمات رفاهی خویش به این مدیریت مراجعه نموده و توسط واحدهای مختلف آن به رفع مشکلات و نیازهای خود می پردازند.
مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه خوارزمی زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه در قالب ادارات تغذیه و رفاه با همکاری دو واحد حسابداری و دبیرخانه در راستای خدمت رسانی و تامین بستر مناسب برای تحصیلی دانشجویان انجام وظیفه می نماید.
اطلاعیه ها
اطلاعیه انصراف از سکونت در خوابگاه های دانشجویی
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
تبریک روز دانشجو
۱۴۰۲/۹/۱۶
اطلاعیه مهم خوابگاه
۱۴۰۲/۸/۶
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی۱۴۰۲ سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
۱۴۰۲/۷/۲۲
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویان ورودی جدید۱۴۰۲( ارشد و دکتری) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
۱۴۰۲/۶/۲۹
اطلاعیه ثبت نام گروهی غیرحضوری خوابگاه ها (کرج و تهران) سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲
۱۴۰۲/۶/۱۸
اطلاعیه غیرحضوری ثبت نام خوابگاه های دانشجویی ( کرج و تهران) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ...
۱۴۰۲/۶/۸
مهلت ثبت درخواست خوابگاه تابستان تمدید شد
۱۴۰۲/۳/۳۰
راهنمای فرایند ثبت درخواست خوابگاه در ایام تابستان از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان
۱۴۰۲/۳/۲۷
اطلاعیه مهم خوابگاه برای اسکان تابستان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۳/۲۳
اطلاعیه مهم خوابگاه های دانشجویی
۱۴۰۲/۲/۶
اطلاعیه ثبت نام وام‌های دانشجویی نیم‌سال دوم۰۲-۰۱
۱۴۰۱/۱۲/۱۵
اطلاعیه تخلیه خوابگاه دانشجویی
۱۴۰۱/۱۲/۱۴
فرآیند ایجاد کاربری جدید و یا بروز رسانی اطلاعات کاربران قبلی: (کاربری دانشجویان) در صندوق رفاه ...
۱۴۰۱/۱۲/۳
اطلاعیه ثبت نام غیرحضوری خوابگاه برای دانشجویان ورودیهای بهمن ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
۱۴۰۱/۱۱/۳