مدیریت خدمات دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
تبریک روز دانشجو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/16 | 
روز دانشجو، روز در هم آمیختن تقوا با علم و دانش اندوزی،
بر شما دانشجوی فرهیخته گرامی باد.

مدیریت امور دانشجویی 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.7216.70718.fa.html
برگشت به اصل مطلب