مدیریت خدمات دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
راهنمای فرایند ثبت درخواست خوابگاه در ایام تابستان از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/27 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.7216.68922.fa.html
برگشت به اصل مطلب