مدیریت خدمات دانشجویی- شرح خدمات
شرح وظایف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

شرح خدمات اداره رفاه دانشجویان :

هدف: ایجاد زمینه های مناسب جهت رشد استعداد ها و کمک به وضع تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و کم بضاعت

 1. ثبت نام از متقاضیان وام های دانشجویی طبق تقویم صندوق رفاه دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی با توجه به اعتبارات تعیین شده از طرف صندوق رفاه دانشجویان.
 2. ثبت اطلاعات دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی دوره روزانه و شبانه در سامانه صندوق رفاه دانشجویان.
 3. ثبت نام از متقاضیان کار دانشجویی و معرفی به دانشکده ها و وا حد های مختلف دانشگاه .
 4. تهیه و تنظیم قرارداد بیمه حوادث دانشجویی و معرفی دانشجویان حادثه دیده به شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه .
 5. ثبت اطلاعات دانشجویان دوره روزانه و شبانه : فارغ التحصیل ، انصرافی، اخراجی و میهمان در سامانه صندوق رفاه دانشجویان جهت صدور دفترچه اقساط و صدور فیش بانکی به منظور پرداخت بدهی.
 6. بایگانی مدارک فارغ التحصیلان و مدارک متقاضیان انواع وام های دانشجویی.
 7. صدور گواهی برای دانشجویان فارغ التحصیل دریافت کننده دفترچه اقساط وام و دانشجویانی که نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام می­نمایند و دانشجویانی که هیچگونه بدهی به صندوق رفاه دانشجویان ندارند به مدیریت آموزش و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه .
 8. اسکن فرم میزان بدهی و سند تعهد محضری و فیش های واریزی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان .
 9. ویرایش و ثبت اسناد تعهد محضری .
 10. ایمیل و مکاتبه با صندوق رفاه دانشجویان .
 11. محاسبه بدهی مقطع فعلی و قبلی دانشجویان و ارائه فیش های پرداختی.
 12. ثبت نام از متقاضیان واحد های رفاهی حوزه معاونت دانشجویی و تهیه و تنظیم قرارداد مالی پیمانکاران .
 13. مکاتبات اداری با واحد های مختلف دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان .
 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.6552.28928.fa.html
برگشت به اصل مطلب