مدیریت خدمات دانشجویی- اداره تغذیه
شرح وظایف اداره تغذیه (پردیس کرج)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/8 | 

اداره تغذیه دانشگاه خوارزمی اداره ای است که وظیفه اصلی آن تهیه، طبخ و توزیع و ارائه خدمات در سه وعده غذایی صبحانه، ناهار، شام دانشجویان گرامی در طول سال تحصیلی می باشد و هدف خود را همواره در تنوع غذا، خدمات و تهیه امکانات و تجهیزات نوین متمرکز نموده تا بتواند کیفیت و کمیت غذا و خدمات خود را با توجه به امکانات موجود هر چه بیشتر ارتقاء دهد تا رضایت مندی دانشجویان گرامی را فراهم نماید.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.6537.17908.fa.html
برگشت به اصل مطلب