مدیریت خدمات دانشجویی- مطهری
خوابگاه دختران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: خیابان مطهری- خیابان سزاوار- کوچه یکم - پلاک ۱۸
شماره تماس:  ۸۸۷۳۳۹۹۹       نگهبانی: ۸۸۷۳۳۹۹۷
ظرفیت: ۱۲۰ نفر
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.23523.54123.fa.html
برگشت به اصل مطلب