مدیریت خدمات دانشجویی- لاله زار
خوابگاه برادران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: خیابان انقلاب - خیابان لاله زار - کوچه اولادی- پلاک ۱۰ - شماره تماس۶۶۳۴۳۰۶۰
نگهبانی: ۶۶۳۴۳۰۴۵

ظرفیت:۶۳۰ نفرنشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.23522.54122.fa.html
برگشت به اصل مطلب