مدیریت خدمات دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
اطلاعیه مهم پرداخت اجاره بهاء دانشجویان ساکن خوابگاه تهران و کرج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/4 | 
                                                     
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.7216.67548.fa.html
برگشت به اصل مطلب