مدیریت خدمات دانشجویی- فرآیند و گردش کار انجام کار
تسویه حساب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/8 | 

  1. پرداخت بدهی تا مقطع مورد نظر جهت درخواست تسویه حساب
  2. درخواست صدور تسویه حساب توسط دانش آموختگان از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس:  www.bp.swf.ir
  3. بررسی پرونده توسط کارشناس دانشگاه و صدور تسویه حساب برای دانش آموختگان پس از تکمیل مستندات و رفع نقص پرونده
  4. دانش آموختگانی که دارای چند مقطع تحصیل هستند ، اولویت صدور تسویه حساب با مقاطع پایین تر می باشد.

 در بخشی دیگر از این دستورالعمل آمده است:
در صورتی که درخواست  تسویه حساب به هر دلیلی میسر نباشد، لازم است کارشناس دانشگاه به دانش آموخته اعلام اشکال نماید. در صورتی که اشکال عدم صدور تسویه حساب مربوط به صندوق رفاه دانشجویان باشد، درخواست رفع اشکال از طریق منوی درخواست کار به صندوق ارسال گردد
.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.5103.54323.fa.html
برگشت به اصل مطلب